بیایید با هم به میهمانی چند اتاق نهارخوری شیک و زیبا برویم که خط و شکل های هندسی، وجه مشترک همه آنهاست. در دکوراسیون بعضی از اتاق ها این طرح های هندسی روی دیوار تزیین شده است در بعضی دیگر این طرح های چند وجهی به طرح و شکل...