دنیای امروز طراحی دکوراسیون، در سلطه طرح و مدل های مدرن و مینیمالیستی است و کمتر کسی به سمت طرح های کلاسیک می رود. در حقیقت اکثریت افراد، زیبایی را تنها در مدرنیته می بینند و این باور را دارند که متمایل شدن به سمت طرح های سنتی و...