سر در ورودی هر واحد مسکونی معمولا یک راهرو یا هال کوچک یا بزرگ وجود دارد که در حقیقت تونل ورودی به قسمت نشیمن منزل است. همیشه نیاز بوده و هست تا جاکفشی یا جالباسی در این بخش از خانه قرار داد تا ساکنین و مهمانان هنگام ورود به خانه بتوانند...