شومینه یکی از اجزای کاربردی و البته تزئینی خانه است و وظیفه اصلی آن، کمک به گرمایش فضای داخلی خانه است. ولی متاسفانه یا خوشبختانه هر چه زمان گذشت شومینه از کاربرد اصلی خود فاصله گرفت و تبدیل به یک عنصر تزیینی و فانتزی در خانه شد و بار...