در اینجا تصمیم داریم تا یک میز قدیمی تک رنگ را بازیابی کنیم و به شکلی دربیاوریم و تزیین کنیم که از حالت فعلی دربیاید و قابل قرار دادن در دکوراسیون داخلی منزل باشد. میز مورد نظر یک میز چوبی ساده دو طبقه است که رنگ قهوه ای سیر دارد....