گاهی دیوارهای ساده و سفید رنگ خانه آنقدر کسل کننده و سرد جلوه می کنند که ساکنین را وادار می کنند تا آستین ها را بالا بزنند و دنبال راه چاره باشند. در این شرایط تابلو فرش، استیکر یا دیوارپوش های چوبی اولین گزینه هایی هستند که به ذهن...