گاهی دیوارهای ساده و سفید رنگ خانه آنقدر کسل کننده و سرد جلوه می کنند که ساکنین را وادار می کنند تا آستین ها را بالا بزنند و دنبال راه چاره برای تزیین دیوار خانه باشند. در این شرایط تابلو فرش، استیکر یا تابلوهای تزئینی اولین گزینه هایی هستند...