وقتی در مباحث طراحی دکوراسیون، صحبت از کلمه کلاسیک می شود منظور دیزاین و تزیین دکوراسیون به سبک سنتی غربی است. سبک طراحی دکوراسیون کلاسیک تضاد شدیدی با سبک مینیمالیستی (ساده گرایی) دارد و این دو اصلا آبشان به یک جوی نمی رود.  عناصر اصلی یک دکوراسیون کلاسیک معمولا...