وقتی در مباحث طراحی دکوراسیون، صحبت از کلمه کلاسیک می شود منظور دیزاین دکوراسیون به سبک سنتی غربی است. سبک طراحی دکوراسیون کلاسیک تضاد شدیدی با سبک مینیمالیستی (ساده گرایی) دارد و این دو اصلا آبشان به یک جوی نمی رود. تزئینات کلاسیک عناصر اصلی یک دکوراسیون کلاسیک معمولا...