حمام خانه هم مثل دیگر بخش های خانه هر چند سال یکبار نیاز به آپدیت و تغییر دکوراسیون دارد. البته شرایط حمام و سرویس بهداشتی با دیگر بخش های خانه متفاوت است و خیلی نمی توان تغییرات کلی در آن اعمال کرد ولی می توان با افزودن تزیینات داخلی...