یک هنرمند و دکوراتور فرانسوی به نام “کلر فونتین” برای تزیین دیوار خانه خود با تعدادی چوب کبریت تصویر شماتیک قاره آمریکا را روی دیوار حک کرده است. وقتی که به عکس ها از زوایه باز و فاصله زیاد نگاه می کردیم اصلا تصور نمی کردیم که این نقشه از کنار...