تزیین دیوارهای منزل از نکات بسیار مهم است که گاهی شاید به آن بی توجهی شود. دیوارها را معمولا با تابلوهای مدرن، استیکر و یا شلف های چوبی و … تزئین می کنند. ولی یک روش تزئین دیوارهای منزل استفاده از ظروف چینی و مسی یا حتی حصیری است که می...