یکی از بزرگترین دغدغه های مادران شیرده این است که تمایل دارند همیشه فرزندشان حتی در زمان خواب در کنارشان باشد تا شاید کمی از استرس و اضطراب های مادرانه شان کاسته شود. درک این موضوع برای کسانی که تا به حال حس زیبای مادری را تجربه نکرده اند...