تولد فرزندان دو قلو بهترین خبری است که می توان به پدر و مادرانی داد که منتظر ورود فرزندشان به این کره خاکی هستند. همیشه گفته شده که جنسیت فرزند مهم نیست سلامت اوست که بسیار مهم است ولی شاید کمی این قصه در مورد چیدمان دکوراسیون اتاق کودکان دو...