بعد از گذران یک روز پر تنش و خسته کننده تصور تاب خوردن روی یک تاب خانگی زیر سایه آلاچیق و نوشیدن یک استکان چای زعفران بهترین حسی است که گذشتن از آن غیر ممکن است. قدیم ها در هر خانه ای حیات و حوض و باغچه بود می شد...