زوجی پس از نقل مکان به خانه جدید خود در شهر کلرادو تصمیم گرفتند تا بخش هایی از خانه را خودشان بازسازی و نوسازی کنند. پله های دوبلکس خانه که از جنس چوب بودند خیلی نخ نما و رنگ رو رفته شده بودند و اصلا نمای خوبی نداشتند. از...