یک ساختمان سابق ارتش سوئیس که در دل کوه های این کشور قرار دارد و در طول جنگ جهانی دوم بعنوان پناهگاهی برای سربازان مورد استفاده قرار میگرفت را گروهی از طراحان خوش ذوق صاحب سبک (گروه رالف جرمن) در امر بازسازی ساختمان، تبدیل به کلبه و خانه ای...