در بعضی از خانه های امروزی، فضای آشپزخانه و اتاق نشیمن با هم یکی است و در واقع وظیفه جداسازی آشپزخانه از سالن اصلی به دوش اپن آشپزخانه می افتد. معمولا میز اپن هایی که در میان آشپزخانه و سالن خانه قرار می گیرند از یک طراحی عریض تکراری و یکنواخت مستطیل...