اگر از ما بپرسید که چه بخشی از نمای ظاهری دکوراسیون و معماری داخلی است که با روح و روان انسان بازی می کند ؟ بدون درنگ می گوییم که رنگ های بکار گرفته شده در دکوراسیون منزل شما مستقیما، ذهن و مغز شما را درگیر حضور خودشان می کنند‌....