استیکر به یکی از تزیینات دکوراسیون داخلی معروف است که در ایران با نام برچسب دیواری تزیینی نیز شناخته می شود. اما امروز چند مدل استیکر دیدیم که به نظرمان خیلی جالب و دیدنی آمد و با تعاریفی که از استیکر در ذهنمان داشتیم خیلی متفاوت بود. استیکر بچسبانید...