استیکرهای طرح گل و پرنده را در بسیاری از خانه ها می بینیم که برای تزیین دیوارهای داخلی مورد استفاده قرار گرفته اند یا استیکرهای کودکانه و کارتونی که روی دیوار اتاق خواب بچه ها جاخوش کرده اند. ولی کمتر دیده ایم که از استیکرهای نوشتاری و اعداد در...