تزیین اتاق بچه ها هم وقت گیر است هم پر هزینه، که این موضوع با شرایط اقتصادی اقشار معمولی و کم در آمد اصلا سازگار نیست. لوازم و تزیینات داخلی اتاق بچه ها چون جزء محصولات فانتزی و لوکس به حساب می آیند بالطبع هزینه دیزاین اتاق هم افزایش...