خیلی ها اعتقاد دارند که داشتن دکوراسیون داخلی مدرن در تمام بخش های خانه بالاخذ فضایی مثل اتاق عروس با جیب خالی امکان پذیر نیست. راستش را بخواهید ما هم با این افراد تا حد زیادی موافق هستیم ولی مواردی را دیده ایم که افراد با هزینه های گزاف...