کمد دیواری جزئی جدایی ناپذیر از معماری داخلی اتاق خواب های ایرانی است که هر چه بزرگتر باشد بهتر است. به همین دلیل معماران و طراحان داخلی تا حد ممکن و جایی که امکان داشته باشد سعی می کنند کمد دیواری را از اتاق خواب حذف نکنند مگر اینکه...