آشپزخانه در آپارتمان ها و خانه های امروزی قسمتی از اتاق نشیمن و سالن پذیرایی شده است و دیگر خبری از آن حریم و مرزهای قدیمی نیست که آشپزخانه، بخشی کاملا مستقل از دیگر بخش های خانه بشمار می آمد. به همین علت است که حساسیت روی دکوراسیون داخلی...